Den ultimata bokslutsguiden för dig med enskild firma

Guide för dig med enskild firma utan anställda och med en omsättning på högst 3 miljoner

Dags för bokslut för år 2016! Det är mycket att ta sig igenom. Den här guiden-lathunden-checklistan kan passa dig som har enskild firma utan anställda och med en omsättning på högst 3 miljoner. Är allt med? Är den ultimat? Kommentera gärna om något behöver förtydligas eller saknas.

Allt rätt från början

1. Kolla att utgående balans (UB) enligt balansräkningen från 2015 är samma som ingående balans (IB) 2016 och att summan är samma i debet och kredit (tillgångar = eget kapital + skulder).
2. Se till att årets resultat för 2015 på konto 2019 fördes till konto 2010 i början av år 2016. 2010 ska vara det enda kontot i Eget Kapital direkt efter att detta gjorts.
3. Stäm av att alla andra ingående balansposter (periodiseringar och dylikt) har behandlats korrekt i början av året så att inget ligger kvar orört under 2016 utan anledning.
4. Stäm av att poster på konto 1510 (kundfordringar) och 2440 (leverantörsskulder) bokfördes bort mot betalningar i början av 2016.

Ta bort sånt som skräpar

5. Kolla att obs-kontots (2999) saldo är 0:-
6. Kolla att inte snarlika konton används utan anledning (exempelvis både 2440 och 2441), slå ihop konton i så fall.

Stäm av bank, lån och handkassa

7. Stäm av bankkonton (1930, 1940 osv) mot kontoutdrag från banken så att saldot på bokföringskonto och kontoutdrag är exakt samma.
8. Stäm av låneskuld.
9. Stäm av handkassa.

Är alla intäkter och kostnader med?

10. Kolla att intäkterna verkar stämma, att alla hyror och andra kostnader är med. Kolla också att alla intäkter och kostnader har hamnat rätt i debet och kredit.

Obetalda kundfordringar och leverantörsskulder

11. Se till att kundfakturor som är obetalda vid årets slut tas upp som kundfordran 1510 (även om du har kontantmetoden).
12. Se till att leverantörsfakturor som är obetalda vid årets slut tas upp som leverantörsskuld 2440  (även om du har kontantmetoden).

Inventera och periodisera

13. Inventera lager och ta upp det som tillgång om värdet är över 5 000 kr.
14. Periodisera kostnader och intäkter som är över 5 000 kr och bör vara på nästa bokföringsår.
15. Kolla att årets avskrivningar är korrekta.

Momsen

16. Ta fram huvudboken och kolla att moms ligger rätt i debet och kredit.
17. Räkna så att utgående moms stämmer med försäljningens momsprocentsats.
18. Gör momsrapport (för över ingående och utgående moms till momsredovisningskonto 2650).

Eget kapital och årets resultat

19. Nollställ konton i Eget kapital så att allt samlas på konto 2010.
20. Bokför årets resultat på konto 8999 och 2019. Vinst bokförs i debet konto 8999. Förlust bokförs i kredit konto 8999.

ok-1976099_640

 

2 thoughts on “Den ultimata bokslutsguiden för dig med enskild firma

  1. Jag tror inte det behöver ge problem. Möjligen blir det lite mer knep när eget kapital förs till deklarationsblanketten. Speciellt om du för över via sie-fil.

  2. Jag brukar nollställa konton i Eget kapital för att allt samlas på konto 2010 i början av året, inte på slutet. Hoppas att jag gör rätt.

Comments are closed.