Sov över hos en vän – dra av för nattlogi

Nattlogi hos släkt eller vänner
Om du är på tjänsteresa och sover över hos släkt eller vänner, kan du göra avdrag för privat logi med 50 procent av ett vanligt traktamente. Vanliga regler för tjänsteresa gäller förstås. Du måste till exempel sova över minst 5 mil från din vanliga verksamhetsort.

Gäller även enskild firma
Avdragsrätten gäller även om du har enskild firma. I så fall minskas egenavgifter och skatt utan att några pengar betalats ut till dig.

431 kronor i Danmark
Traktamentena är olika i olika länder. För år 2016 hittar du beloppen i Skatteverkets lista för år 2016. För att få fram summan för  privat logi (nattraktmente) halverar du det som står där. För en natt i Danmark blir avdraget 431 kronor. Sover du över minst fem mil från din vanliga verksamhetsort i Sverige blir avdraget 110 kronor.

 

sleep-1209288_640