Prislista

Timpris bokföring 560 kr.

Löner 225 kr per lönespecifikation. Upplägg av anställd i löneprogram sker enligt timpris 560 kr.

För aktiebolag är priset för bokslut, årsredovisning till Bolagsverket och företagsdeklaration till Skatteverket 6 700 kr – 12 000 kr.