MOBIL EKONOMI

för dig med SpeedLedger

Behöver du revisor – gör 2 av 3 testet

| Inga kommentarer

Vem behöver revisor
Vanliga enskilda firmor behöver aldrig ha revisor. Aktiebolag kan slippa revisor om de uppfyller vissa krav.

Revisorns uppgift
Revisorn granskar bokföringen och bevakar intressen hos kunder, leverantörer och andra intressenter som exempelvis Skatteverket. Nyttan för aktiebolaget är att revisorn hjälper till med att intyga att bokföringen går att lita på (om det är så).

En revisor gör aldrig bokföring eller bokslut men kan hjälpa till och svara på frågor om hur lagar och regler ska följas. Kostnaden för revision brukar vara mellan 10 000 kr och 25 000 kr för ett mindre aktiebolag.control-427512_640

Privata aktiebolag kan spara in kostnaden för revisor om de uppfyller vissa krav. För att se hur ditt aktiebolag ligger till kan du göra testet nedan. Om ditt aktiebolag uppfyller 2 av 3 krav behövs inte revisor.

Nystartade aktiebolag
Nystartade vanliga privata aktiebolag behöver aldrig revisor. Det är en följd av att kraven ska vara uppfyllda två år i följd, vilket är omöjligt vid företagets start.

2 av 3 testet
Har ditt aktiebolag varit verksamt i minst två år? Gör testet för att se om bolaget uppfyller kraven för att slippa revisor.

  • Högst 3 anställda i medeltal, de två senaste räkenskapsåren
  • Högst 3 miljoner kronor i försäljning (nettoomsättning), de två senaste räkenskapsåren
  • Högst 1,5 miljoner kronor i tillgångar (balansomslutning), de två senaste räkenskapsåren

Om samma två krav är uppfyllda behövs inte revisor. Du får alltså inte växla mellan olika krav olika år. Om du redan har revisor är det bra att sätta sig in i hur du avsäger dig revisor i god tid före bolagsstämman.

Om samma två krav inte är uppfyllda två år i rad och det ser ut att bli så även år tre – då behöver du ha revisor.

Tips
Ett snabbt sätt att se hur ditt aktiebolag uppfyllde kraven vid senaste inlämnade bokslutet, är att gå in på www.allabolag.se och söka uppgifterna för ditt bolag.

Undantag
Om din enskilda firma har 50 anställda, omsätter 80 miljoner och/eller har 40 miljoner i balansomslutning kan du behöva revisor. Läs mer om det här.

Om ditt aktiebolag är publikt, har särskild begränsning av vinstutdelningen eller lyder under särskild lagstiftning (exempelvis bank- eller finansieringsrörelse) behövs revisor. Läs mer om det här.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.