MOBIL EKONOMI

för dig med SpeedLedger

Enkelt om inventarier och avskrivningar

| Inga kommentarer

Den som köper datorer, kameror, maskiner, kontorsutrustning och liknande behöver bara kunna följande två regler.

  1. Är priset utan moms högst ett halvt basbelopp (23 250 kr år 2019)
    -> Använd konto 5410 Förbrukningsinventarier. Då skrivs hela kostnaden av direkt.
  2. Är priset utan moms mer än ett halvt basbelopp (23 250 kr år 2019)
    -> Bokför köpet på konto 1221 Inventarier (eller liknande konto) och skriv av med 20 % i fem år tills allt är avskrivet. Mer om själva avskrivningen hittar du i länken till SpeedLedger som finns längst ner.

Det är möjligt att skriva av på mer avancerat sätt och den som skriver av byggnader, konst med mera måste använda andra regler.

Men varför krångla till det om du bara skriver av vanliga inventarier? Ovanstående är både lagenligt och lätthanterligt.

Inventarier med ett naturligt samband
Inventarier som har ett ”naturligt samband” ska räknas ihop. Om de tillsammans kostar mer än ett halvt basbelopp utan moms, får de inte skrivas av direkt.
”Naturligt samband” är tyvärr ett begrepp utan klar gräns och svårt att hantera. Funktionellt hör till exempel dator, sladdar, skrivare och datormus ihop. Men många delar som kan räknas ihop, förbrukas och försvinner ur det sammanräknade beloppet som ska skrivas av. Det komplicerar avskrivningarna.
Ett sätt att minska risken för sammanräkning av Skatteverket, är att köpa inventarier vid olika tillfällen, istället för att få många olika saker på ett kvitto.

OBS. För aktiebolag är det ibland fördelaktigt att inte direktavskriva. Ett aktiebolag behöver ha någon form av tillgångar.

Du kan läsa mer om inventarier och avskrivningar här i SpeedLedgers hjälpcenter.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.