MOBIL EKONOMI

för dig med SpeedLedger

Välj bästa räkenskapsåret för AB

| Inga kommentarer

Aktiebolag kan välja bokslutsdag den sista dagen i årets alla månader. Trots det väljer 65,9 procent bokslut 31/12. Samma dag som alla enskilda firmor.

Självbokförare kan hamna i kläm
På redovisningsbyråerna går verksamheten på högvarv årets första sex månader. Bokslut och deklarationer ska göras klara för alla företag med kalenderår. I det läget prioriterar många byråer företag de hjälper med löpande bokföring. De som bara vill ha hjälp med bokslut riskerar att få ett nej.

Brutet räkenskapsår ger fördelar
Aktiebolag som bara vill ha hjälp med bokslut, hamnar i ett bättre läge om de inte har kalenderår utan väljer annat bokslutsdatum (brutet räkenskapsår).

Diagram utifrån Bolagsverkets statistik
över antalet AB per räkenskapsår

Gott om alternativa bokslutsdatum
I diagrammet ovan syns att finns gott om bokslutsdatum utanför rushen att välja på. Här är några förslag på vad företag som bokför själva kan tänka på när de väljer bokslutsdatum.

Välj med tanke på momsen
Kommer företaget ha kvartalsmoms nu eller i framtiden? Då är det smart att synka räkenskapsåret med momsdeklarationen. Med 31/12 borträknat finns 31/3, 30/6 och 30/9 kvar som smarta bokslutsdatum.

Välj med tanke på verksamhetens rytm
Välj helst ett datum då verksamheten inte spinner på högsta varv.
För den som håller på med vintersport kan 31/3 vara lika med bokslut under kaoset. För den som säljer utbildning som är uppdelad på vår- eller hösttermin, blir det minst krångel med 30/6 som bokslutsdatum.

Var ute i god tid
Se till att ha god kontakt med en redovisningsbyrå långt före bokslut.
Det är praktiskt med bokföringsprogram som exempelvis SpeedLedger, där det är lätt att koppla in en extra användare. Då kan redovisningsbyrån förbereda bokslutet och göra eventuella rättelser i förväg.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.