MOBIL EKONOMI

för dig med SpeedLedger

Prislista

AKTIEBOLAG
Bokslut, årsredovisning till Bolagsverket och företagsdeklaration till Skatteverket (av avstämd bokföring)
Pris aktiebolag: 6 800 kr – 7 200 kr
Årsredovisningen görs i BL Bokslut och bokslutsverifikationer förs sen in direkt i SpeedLedger så att kontosaldon i årsredovisning och bokföringsprogram är samma. För deklaration används programmet BL Skatt.

ENSKILD FIRMA
Bokslut och näringslivsbilaga (av avstämd bokföring)
Pris enskild firma: 3 100 kr
Förenklat bokslut görs direkt i SpeedLedger. För deklarationen används programmet BL Skatt.

LÖNER
Pris 225 kr/lön
Lönespecifikationer och inlämning av arbetsgivardeklaration (AGI)
Pris 560 kr/tim
Uppläggning av anställd

ÖVRIGT
Pris: 560 kr/tim

  • Rättelser och justeringar
  • Avstämningar (skattekonto och andra balanskonton)
  • Underlättande inställningar i programmet
  • Konteringsmallar
  • Hjälp vid start av SpeedLedger

speedledger